HANDEL MED BINÆRE OPSJONER

Bing: Brent olje på binære

Med binære opsjoner forutsier du om hvordan du tror en handelsvare vil utvikle seg over tid. Du kan tenke på det som om du satser på en sportsbegivenhet–du forutsier om en handelsvare vil øke eller falle i verdi, eller nå en viss verdi. Som med veddemål, vil du enten vinne eller tape en handel med binære opsjoner. Hvis du tar riktig valg og lykkes, så får du tilbake din initielle investering pluss en tilleggs-utbetaling som vanligvis er mellom 60 og 90 prosent av hva du investerte. Hvis din antagelse er feil vil du tape hele din initielle investering.

For å si det kort og greit så kan man kalle handel med binære opsjoner for kvitt eller dobbelt, og dette forgår med et underliggende instrument som referanseverdi. Dette instrumentet kan være en aksje, valuta, en råvare eller en indeks. Du skal rett og slett angi et beløp og forutse om instrumentet vil stige eller synke i verdi. Og så til det som har gitt denne handelen dens navn: utfallet er nemlig ett av to – riktig eller galt, og det er derfor dette karakteriseres som binært.

Brent råolje detaljert oversikt på prisen på Brent råolje. Råvareprisene på verdensmarkedet , prisene på derivater, priser av tomter i kroner, dollar og euro. årlig graf

Av denne grunn er trading med binære opsjoner langt enklere. I opsjoner handler vi kun på prediksjon i markedet og ikke i selve markedet – du bare forutsier aktivaenes bevegelse i en forutbestemt tidsramme.

Vi har siden 1970-tallet levd i et samfunn som hovedsakelig er bygget opp av inntekter fra olje, som samtidig har vært med på å skape miljøproblemer. Politikerne snakker om grønn vekst og alle partiene er klare på at Norge må skifte retning for å oppnå et mer miljøvennlig forbruk. Allikevel er selskaper som Statoil hovedsponsor for flere av de største idretts- og kulturarrangementene våre i landet. For å oppnå dette må jo også oljefondet investere i mer miljøvennlige foretak enn hva de gjør i dag. Det er ikke vanskelig at dette lukter dobbeltmoral lang vei.

I en artikkel i Dagbladet i dag forklarer oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets hvilke konsekvenser den lave oljeprisen har for din og min privatøkonomi – og den har større innvirkning enn hva du kanskje hadde trodd.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.


START EARN HØYRE NÅ

Brent olje på binære


Legg igjen kommentarer