HANDEL MED BINÆRE OPSJONER

Filtre for binære valgsignaler

Bing: Filtre for binære

Denne operasjonen benyttes for å hente ut data for en gitt avgiver (privatperson eller foretak) fra en tjenesteeiers arkiv. Data kan være skjemasett arkivert i nåværende eller tidligere versjoner av Altinn, eller meldinger sendt fra tjenesteeier til avgiver. Merk at siden samhandlingstjenester og innsynstjenester ikke arkiveres til tjenesteeiers arkiv vil de ikke kunne hentes ut på denne måten. Kun elementer som innlogget bruker har tilgang til returneres, typisk ikke elementer for tjenester tilknyttet andre tjenesteeiere.

Målet med denne delen av Veiledet læring er å lære deg det grunnleggende bak DAX – hvordan du tenker rundt DAX, hvordan det fungerer, og de mest nyttige funksjonene. Alt dette får du forklart av den kjente DAX-eksperten, Alberto Ferrari , som har omfattende erfaring innen dette. The goal of this Guided Learning section is to teach you DAX basics and fundamentals - how to think about DAX, how it works, and the most useful features as explained (and learned with lots of experience) by a renowned DAX expert, Alberto Ferrari .


START EARN HØYRE NÅ

Filtre for binære


Legg igjen kommentarer