HANDEL MED BINÆRE OPSJONER

Bing: Live plan for binær

5 Tabellen under viser antall levende, moribunde og døde lus ved 4 ppm Aqui-S: 4 ppm Aqui-S: Levende Moribund Døde Eksponeringstid og avlesningstidspunkt 45 min minutter min min + 1 døgn akklimatisering min + 1 døgn akklimatisering min + 1 døgn akklimatisering Kontroll Kontroll + akklimatisering Tabellen under viser antall levende, moribunde og døde lus ved 6 ppm Aqui-S: 6 ppm Aqui-S: Levende Moribund Døde Eksponeringstid og avlesningstidspunkt 45 min minutter min min + 1 døgn akklimatisering min + 1 døgn akklimatisering min + 1 døgn akklimatisering Kontroll Kontroll + akklimatisering


START EARN HØYRE NÅ

Live plan for binær


Legg igjen kommentarer